TRENING:

Zawodnicy, którzy chcą bezpośrednio przed zawodami przygotować się do udziału w Limanowa Cup mogą skorzystać z map znajdujących się w niedalekiej okolicy. Tereny przedstawione na tych mapach przypominają te, na których rozgrywane będą etapy 2 i 3.

"Ostra" z 2017 r.
Skala 1:10 000 / 1:7 500


"Wilkowisko - Trzy Góry" z 2022 r.
Skala 1:7 500